دانش مرگ

در هر لحظه مشخص تنها چیزهایی واقعیت دارند که درک میشوند

"من" واقعیت ندارد چرا که "من" را کسی درک نکرده (منظور از من نفس است) "من" تنها توهمی از وجود یک ادراک کننده است

با یک مثال این موضوع را مشخص میکنم : فرض کنید که که خودتان بدون هیچگونه ادراک خارجی باشید آیا میتوانید بگویید وجود دارید یا نه ؟ ... پس شما خودتان را از روی ادراکات خارجی تان تعریف میکنید. پس واضح است که "من" شما در واقع شبیه سازی ذهنی شماست 

امکان لحظه ای : ایجاد هر حالت ممکن در هر لحظه.

آیا شما میتوانید با درک کردن یک چیز آن را بوجود بیاورید ؟...

به یاد راز قانون جاذبه افتادم که در مستند معروف راز به پرداخته شد اما این راز بخش کوچکی از توانایی برقرار کردن  امکان لحظه ای است چراکه ایجاد خواست را به آینده محول میکند

اما چرا باید "من" انحلال یابد؟

یک اصل مهم وجود دارد که میگوید: امکان درک دو چیز متضاد در آن واحد وجود ندارد.همانطور که گفته شد باور به وجود "من " در واقع از توهم وجود یک ادراک کننده بوجود می آید. این باور صحت واقعیت های موجود رابه شما می قبولاند پس شما نمیتوانید چیزیکه متضاد با این واقعیت هاست باور بپذیرید(درک کنید) پس توانایی بوجود آوردنشان را هم ندارید(2:27)

میتوان به صورت مقطعی باور "من" را با مدیتیشن و هیپنوتیزم منحل کرد.حتی بعضی از جادوگران برای حذف درک "من" شاه رگ خود را میزنند و اجازه میدهند خون فراوانی از بدنشان خارج شود.تا به قدرت های متافیزیکی مانند پیشگویی برسند و چیزی از آینده را ببینند! اما قطعا نیازی به این کارها نیست. 

آنچیزی که شما نیاز دارید دانش مرگ است

دانش مرگ یک بینش است(بهتر است بگوییم بینش مرگ اما در اغلب منابع از آن به عنوان دانش مرگ یاد شده) که به شما رهایی از توهم "من" میدهد. دانش مرگ اراده حقیقی(جادویی) را جایگزین تصمیم گیری انسانی میکند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
جادوگر پارس

سلام. در مورد توهمِ من ، یک مطلبی از استادم به خاطرم اومد. میگفت وقتی یک نفر در مورد کسی فکر میکنه چه قسمتی از بدن اون شخص را تصور میکنه. یعنی اگر الان درباره یکی از دوستانتون صحبت بشه، شما آیا صورت اون شخص را در ذهن تصور میکنید؟ (مگر او فقط صورت است؟) یا کل بدن؟(مگر او فقط جسم است؟) چه چیزی به شما معنا میدهد؟ آیا اسم شما؟ یا بدن شما؟ یا رفتار شما؟ ... این مطلبی است که ذهن ما در فهم آن با مشکل روبرو می شود.